Republic Day Awards

REPUBLIC DAY AWARDS 2014

   

AWARDS

 

1. LT GEN ASHOK SINGH, AVSM, SM, VSM

PARAM VISHISHT SEVA MEDAL

2. LT GEN SANJEEV MADHOK, VSM

ATI VISHISHT SEVA MEDAL

3. BRIG MANOJ KUMAR MAGO, SM

YUDH SEVA MEDAL

4. BRIG RAJESH KUNDRA

SENA MEDAL

5. GDSM JATINDER SAINI

SENA MEDAL

MENTION-IN-DESPATCHES  
1. GDSM RAJESH KUMAR MENTION-IN-DESPATCHES
COMMENDATION CARD  
1. BRIG RAVI MURGAN COAS COMMENDATION CARD

2. COL SPS PARHAR

COAS COMMENDATION CARD

3. LT COL LUVE

COAS COMMENDATION CARD

4. LT COL JOGINDER SINGH COAS COMMENDATION CARD
5. HAV MANDEEP SINGH COAS COMMENDATION CARD
6. GDSM SURENDER KUMAR YADAV COAS COMMENDATION CARD
7. COL GAUTAM KALITA VCOAS COMMENDATION CARD
8. MAJ MOHIT CHOPRA VCOAS COMMENDATION CARD
9. LNK VIRENDER KUMAR VCOAS COMMENDATION CARD

 

 

REPUBLIC DAY AWARDS 2013

 

1. Nk Krishan Kumar (P)

Shaurya Chakra

2. Col CK Rajesh, SM**

Yudh Seva Medal

3. Col Anuraag Chhibber

Vishisht Seva Medal

4. Lt Col Ram Niwas

Sena Medal

 

 

MENTION-IN-DESPATCHES

 

1. Nb Sub Ramesh Kumar

Mention-in-Despatches

 

 

COMMENDATION CARD

 

1. Brig IS Ghuman

COAS Commendation Card

2. Col Devinder Kumar

-do-

3. Maj Viresh Pradap Singh

-do-

4. Sub Pratap Singh

-do-

5. Hav Prem Lal

-do-

6. Nk Kushal Kumar

-do-

7. Gdsm Pradeep Kumar

-do-

8. Lt Col SPS Chauhan

VCOAS Commendation Card

9. Nb Sub Suresh Singh

-do-

10. Hav Hemanta Mahto

-do-

11. Nk Dharmraj Prasad

-do-