SNO SNO

SNO

RANK

NAME

REGIMENT

1

MAJ

PS GAHOON

 PUNJAB

2

2/LT

M THULASIRAM

ENGINEERS

3

SUB

KARTAR SINGH, MC

 PUNJAB

4

JEM

SAMANDAR SINGH

 GRS

5

L/NK

MILKHA SINGH

 PUNJAB

6

L/NK

BISHAN SINGH

 PUNJAB

7

SEP

SHANKAR DASS

 PUNJAB

8

LT COL

R.A SHEBBEARE

 GRENADIERS

9

MAJ

S.L MENEZES

 GRENADIERS

10

MAJ

AT STEPHENSON

 GARH RIF

11

SUB MAJ

DHAN SINGH

 ARTILLERY

12

HAV

NARANJAN SINGH

 SIKH

13

L/DFDR

SULTAN SINGH

 POONA HORSE

14

RFMN

BAKHTAWAR SINGH BHANDARI

 GARH RIF

15

SEP

HARCHAND SINGH

 SIKH

16

SEP

RICHHPAL SINGH

 GRENADIERS

17

SEP

RAM SINGH

 PARA, KUMAON

18

SUB

TEK BAHADUR SAHI

 9 GORKHA RIF

19

RFMN

TIL BAHADUR GURUNG

 ASSAM

20

SEP

THAKUR SINGH

 ASC

21

JEM

KULBIR THAPA

8 GORKHA RIF

22

RFN

GANESH BAHADUR JAMANG

5 GORKHA RIF

23

HAV

S S BHARDWAJ

AOC

24

SCOUT

CHATRA RAM

 BORDER SCOUTS

25

SCOUT

TARA CHAND

 BORDER SCOUT

26

SCOUT

SAUDAGAR SINGH

 BORDER SCOUT

27

CAPT

GS GREWAL

 BIHAR

28

SUB

KHEM CHAND

 GRENADIERS

29

SUB

MEGH SINGH

 DOGRA

30

GEM

RABE GURUNG

 4 GORKHA RIF

31

HAV

TEK BAHADUR GURUNG

4 GORKHA RIF

32

L/HAV

BALWANT SINGH

SIKH

33

NK

RAGHUNATH DANGE

PARA

34

SEP

HANS RAJ

 PUNJAB

35

SEP

NARBIR SINGH

 RAJPUT

36

SEP

SHANKER HEMBROM

 BIHAR

37

HAV

MURLI RAM

GRS

38

SEP

GANAK SINGH

J&K INFANTRY

39

SUB

MOHAR SINGH

 SIKH

40

GEM

MOHINDER SINGH

 SIKH

41

GEM

TEK BAHADUR GURUNG

8 GORKHA RIF

42

NK

SUGAM SINGH

 RAJPUT

43

NK

PADAM SINGH GURUNG

8 GORKHA RIF

44

SEP

MEWA SINGH

 SIKH

45

SEP

RANJIT SINGH

 SIKH

46

L/NK

GANGA PRASAD THAPA

ASSAM RIF

47

RFN

PURAN BAHADUR RANA

ASSAM RIF

48

RFN

GOGESHWAR KUMAR

ASSAM RIF

49

2/LT

JK GROVER

SIGNALS

50

2/LT

VR DANI

 8 GORKHA RIF

51

2/LT

RAM LABHAYA

JAT

52

GEM

DALIP SINGH

SIKH

53

GEM

BAJIRAO SAKPAL

 MARATHA LI

54

HAV

GANPATIRAO SARDESAI

 MARATHA LI

55

NK

NAKI

 RAJPUT

56

NK

HARDIAL SINGH

PUNJAB

57

L/NK

SURENDER SINGH NEGI

GARH RIF

58

L/NK

PUTLAGI SHINDE

 MARATHA LI

59

SPR

DHANI RAM

 J&K INFANTRY

60

SEP

GURBHAN SINGH

 PUNJAB

61

SEP

MEGH SINGH

 PUNJAB

62

MAJ

NAND LAL JAMWAL

 9 GORKHA RIF

63

LT

PREM NARAIN KAIKER

 9 GORKHA RIF

64

HAV

TRILOK SINGH KATHAIT

 3 GORKHA RIF

65

NK

GULAB SINGH NEGI

 3 GORKHA RIF

66

NK

PREM SINGH NEGI

 3 GORKHA RIF

67

RFN

RUDRA BAHADUR THAPA

9 GORKHA RIF

68

GEM

BALBIR SINGH

 PARA

69

HAV

DEWAN SINGH

 PARA

70

NK

PURAN CHAND

 PARA

71

SEP

BEG RAJ

 PARA

72

SUR

GILBERT SPEED

 

73

2/LT

R NARASIMHAN

 JAT

74

HAV

DAULET RAM

 

75

NK

RENUGOPAL

ENGINEERS

76

LT COL

ID NADIRSHAW, VRC

 

77

GDR

SARDARI LAL

 GRENADIER

78

L/HAV

BOM BAHADU THAPA

8 GORKHA RIF

79

NK

LAL BAHADUR THAPA

8 GORKHA RIF

80

2/LT

SAMAR SINGH CHANDEL

J&K REGT

81

JEM

PIRTHI SINGH

 PUNJAB

82

L/NK

TIRATH SINGH

SIKH LI

83

SEP

DARA SINGH

SIKH LI

84

L/NK

KALU RAI

 ASSAM RIF

85

L/NK

ALBY D' CRUZ

 ASSAM RIF

86

RFN

BEVELA LUSHAI

 ASSAM RIF

87

 

SHRI JAGDISH LAL

 

88

 LT

H B KALA

 JAT

89

HAV

BALWANT SINGH

 PUNJAB

90

NK

KEHAR SINGH

 SIKH LI

91

NK

DHARAM SINGH

 JAT

92

NK

SARDAR SINGH

 JAT

93

L/NK

M LAKSHMANAN

 PARA

94

JEM

BHIM BAHADUR GURUNG

 ASSAM RIF

95

L/NK

PREM SINGH

 DOGRA

96

MAJ

MAL SINGH

 RAJPUT

97

L/HAV

SHISPAL SINGH

 RAJPUT

98

SEP

HUKAM SINGH

 RAJPUT

99

LT

SC CHADHA

GUARDS

100

2LT

DD BHALLA

 RAJPUT

101

2LT

UDHE SINGH

MADRAS

102

NK

KESAR SINGH

PUNJAB

103

2LT

HARDIP SINGH GUMAN

PUNJAB

104

NK

GOVIND RAJ

ENGINEERS

105

JEM

BAGH SINGH

 RAJ RIF

106

MAJ

PRITAM SINGH GREWAL

 8 GORKHA RIF

107

RFN

SURBIR

 ASSAM RIF

108

L/NK

SAL BAHADUR LIMBU

 ASSAM RIF

109

SAPPER

JIBAKUMAR PATHAK

 ASSAM RIF

110

JEM

NEKI RAM

ASSAM RIF

111

RFN

KHEM SINGH

ASSAM RIF

112

L/NK

MUDABAR CHIDAMBARAM

ENGINEERS

113

SAPPER

GIAN SINGH

ENGINEERS

114

SEP

HARBANS SINGH

 SIKH

115

SHRI

AMRIT LAL

NCC

116

NK

ATRA BAHADUR RAI

ASSAM

117

JEM

KISHAN LAL

EME

118

CAPT

MAHENDER SINGH

 RAJRIF

119

SUB

SHER SINGH

 RAJRIF

120

HAV

DAMAR BAHADUR

ASSAM

121

2LT

JP JOSHI

ARTILLERY

122

SGL

PRATAP SINGH

NCC

123

NB SUB

LAHORA SINGH

ENGINEERS

124

CIV DVR

KANSHI RAM

ASC

125

CIV DVR

SHRI KANWAL NAIN

 INFANTRY BDE

126

CIV DVR

SHRI ROSHAN LAL

 

127

MAJ

ASHOK ANAND

BIHAR

128

CAPT

NARENDRA NATH SHARMA

AMC

129

NB SUB

BAHUDHAN GURUNG

ASSAM RIF

130

NB SUB

DAN BAHADUR GURUNG

4 GORKHA RIF

131

CAPT

DIWAN SINGH

 ASSAMRIF

132

SUB

MOHAN LAL

KUMAON

133

SUB

AMAR BAHADUR RANA

 ASSAM RIF

134

HAV

SEWA SINGH

JAK RIF

135

L HAV

PIARA SINGH

 SIKH

136

NK

ARABINDER CHOUDHARY

 ASSAM RIF

137

L/NK

TEK BAHADUR MALLA

 ASSAM RIF

138

RFN

HARKA BAHADUR DAMAI

 ASSAM RIF

139

RFN

BIR BAHADUR GURUNG

 ASSAM RIF

140

SEP

SURJIT SINGH

 SIKH

141

2LT

PRATAP RANA

 BIHAR

142

HAV

HORKA BAHADUR THAPA

 ASSAM RIF

143

NB SUB

MAN SINGH

 JAT

144

NK

URKA DUTTA CHHETRI

 ASSAM RIF

145

NK

JATIA RAM

 GRENADIERS

146

SEP

RAJI

 MADRAS

147

GNR

KESHAV DAYAL

ARTILLERY

148

MAJ

KULDIP SINGH

 DOGRA

149

CAPT

SAUMITRA RAY

 RAJPUT

150

L/HAV

MUKHTIAR SINGH

ENGINEERS

151

L/NK

PREM RAM

AMC

152

RFN

JAGAT BAHADUR CHHETRI

 ASSAM RIF

153

RFN

BHIM PRASAD JAISHI

 ASSAM RIF

154

AEE

RAMESHWAR PRASAD

155

MAJ

MAN MOHAN SINGH BAJAJ

 11 GORKHA RIF

156

MAJ

CHAND NARAYEN KAUL

 SIKH

157

CAPT

MOHINDER SINGH

 KUMAON

158

CAPT

YOGESHWAR BAHL

 1 GORKHA RIF

159

CAPT

MANJINDER SINGH

 JAT

160

SUB

SHEORAJ SINGH

 JAT

161

JEM

PREM BAHADUR RAI

 ASSAM RIF

162

NB SUB

HARIHAR SINGH

 KUMAON

163

NK

DALBAHADUR LIMBU

11 GORKHA RIF

164

L/NK

NARPAT SINGH

 KUMAON

165

L/NK

PIRTHI RAM

 DOGRA

166

RFN

BHUWA THAPA

 ASSAM RIF

167

RFN

NAMAL CHANDRA KOCH

 ASSAM RIF

168

NK

LACHHAM SINGH

 GUARDS

169

SEP

BALWANT SINGH

CMP

170

HAV

RUDRA NARAIN DUBEY

ASC

171

HAV

GOPI SINGH

 GUARDS

172

RFN

POSH BAHADUR GURUNG

 ASSAM RIF

173

GASTMAN

DURLAB CHANDRA DAS

EME

174

MAJ

KANWAL JIT SINGH

PUNJAB

175

CAPT

HARISH KUMAR SINGH

PUNJAB

176

MAJ

VISHNU DATTA SHARMA

 AD CORPS

177

2/LT

RAVINDRANATHAN MALEDATH

ENGINEERS

178

SUB

SEWA SINGH

ENGINEERS

179

CIV

KAMAN

 ASC

180

CIV

MUNSHI RAM

T NO 207

181

SHRI

CHATAR SINGH

 GRENADIERS

182

PNR

MAHAVIR YADAV

 PIONEER

183

L/NK

BHIM BAHADUR THAPA

3 GORKHA RIF

184

ENG ARTI

KIRPA RAM

 GREF

185

PNR

RAJ MAL

 PIONEER

186

SHRI

CHEEWANG NAMGYAL

NUBRA GUARDS

187

SHRI

STENZIN JUNDER

NUBRA GUARDS

188

SUPDT I

HARBANS SINGH

 RMU (GREF)

189

DMF

SEWA SINGH

RMU (GREF)

190

ASM

SHRI RAM PRAKASH KOTHAPURA

NORTHERN RLY

191

LF

SHRI BALBIR SINGH KOTHAPURA

NORTHERN RLY

192

ED

SHRI BALWANT SINGH KOTHOPURA

NORTHERN RLY

193

GDSM

TEJ SINGH

 GUARDS

194

GDSM

SURJAN SINGH

 GUARDS

195

NK

ADARSH KUMAR ARORA

ENGINEERS

196

L/NK

KALANDAR SINGH

 MAHAR

197

GDR

RAM SINGH

 GRENADIERS

198

CIV DVR

NAND KUMAR JHA

199

MAJ

CYRIL JANARTHAN ELIAN

AOC

200

SUB

RANDHIR SINGH

 ASSAM RIF

201

L/DK

RAMA PANICKER / RAMA CHANDRAN

ENGINEERS

202

HAV

DES RAM

DSC

203

CIV/AEE

DIGH RAM CHOUDHARY

GREF

204

MASAN

SHEV SINGH

GREF

205

MO/

TAPAS KUMAR CHATTERJEE

GREF

206

PNR

RAM SHRIST TIWARI

GREF

207

R/MECH

TARCHAN SINGH

GREF

208

AEE/MECH

RAM NATH TYAGI

GREF

209

PNR

BALBIR SINGH

GREF

210

DME

THAKUR SINGH

GREF

211

MAJ

JAGROOP SINGH BRAR

 RAJ RIF

212

CAPT

THOTTUPURATHU KRISHNAN NAIR S NAIR

ENGINEERS

213

ASST/CDR

SHRI VIHOI SEMA

 BSF

214

ASST/CDR

SHRI TOKHOVI TUKU

 BSF

215

ASST/CDR

SHRI ZEKIYA SEMA

 BSF

216

BHM

PEMBA LAMA

 ASSAM RIF

217

RFN

KARNA BAHADUR GURUNG

 ASSAM RIF

218

SEP

JASWANT SINGH

 SIKH

219

PNR

RAGHUBIR SINGH

PIONEERS

220

SUB

INDRA BAHADUR GURUNG

 ASSAM RIF

221

NK

NYALU RANGAMA

 ASSAM RIF

222

RFN

DHALAK BAHADUR THAKURI

 ASSAM RIF

223

SPR

DARSHAN SINGH

ENGINEERS

224

OEM

MANNU KHAN

GREF

225

PNR

SADU DAVID

GREF

226

CIV/OFFR

ATINDRA NATH GUHATHAKURTA

GREF

227

DME

TIKA RAM

GREF

228

DME

BAHADUR SINGH

GREF

229

DME

JOGINDER SINGH

GREF

230

MT/DVR

KARTAR SINGH

GREF

231

RFN

PIRTHI SINGH

RAJ RIF

232

PNR

GHAM RAM

PIONEER

233

MAJ

AMBARISH BANERJEE

MAHAR

234

SPR

BHOLA PRASAD

ENGINEERS

235

SEP/COOK

HARIHAR SORAN

AMC

236

2/LT

AKOIJAM DINAMANI SINGH

SIKH

237

CAPT

NARENDER SINGH AHLAWAT SM

GRS

238

L/NK

GANESH BAHADUR RAI

ASSAM RIF

239

OEM

BIR SINGH

GREF

240

SUB

BADRI DATT TRIVEDI

GREF

241

CIV/AE

KEHAR SINGH CHIMA

GREF

242

OEM

MOHINDER SINGH

GREF

243

OEM

ANAND MANI

GREF

244

SURDT

MOHAN SINGH

GREF

245

DME

IQBAL SINGH

GREF

246

DES

HAYAT SINGH

GREF

247

PNR

VALIYAKALAY DEVARAN RAJAPPAN

GRF

248

CHM

RAMA KRISHNA PILLI

MADRAS

249

PTR

SUBE SINGH YADAV

PARA

250

RFN

BED PRAKASH

RAJ RIF

251

BRIG

RAJINDER SINGH VSM

ARTILLERY

252

LT/COL

SUDARSHAN SINGH

RAJPUT

253

L/DFR

GURBACHAN SINGH

RVC

254

L/NK

JAGBEER SINGH

SIGNALS

255

ASST/CDR

ROOP NARAIN SHARMA

256

JEM

RAM PRASAD BADONI

 ASSAM RIF

257

L/NK

LIANNGIA LUSHAI

 ASSAM RIF

258

RFN

AMAR BAHADUR GURUNG

 ASSAM RIF

259

SUB

NAND RAM

RAJ RIF

260

N/SUB

RAM KUMAR YADAV

KUMAON

261

HAV

SUKHVINDER SINGH

SIKH

262

L/NK

SORMAN RAI

11  GORKHA RIF

263

SPR

ANANDI YADAV

ENGINEERS

264

SEP

SHRI KRISHNA SUKHDEORAW KALL

MARATHA LI

265

CIV/DVR

SHRI MOHINDER SINGH

266

JEM

MTISUKUM CHANG

GUARD

267

2/LT

RAVI BALKESHRA PALID

SIKH

268

CHM

THIMAIAH PARADANDA JAIAPPA

SIGNALS

269

RFN

TASAK GOSA

ASSAM RIF

270

SPR

HARBANS SINGH

ENGINEERS

271

LT COL

SURINDER SINGH BAJWA

PUNJAB

272

MAJ

KANHIYA LAL SHARMA

PARA

273

CAPT

SUBIR KUMAR MOOKERJEE

ARTILLERY

274

CAPT

JAYANT THAPA

 3 GORKHA RIF

275

CAPT

RAJ KUMAR CHAND

PUNJAB

276

CAPT

KANWAR SARAVJIT SINGH PANWAR

AMC

277

NK

DIL BAHADUR BARATHOBI

 3 GORKHA RIF

278

SEP

MANJIT SINGH

PUNJAB

279

SEP

JASWINDER SINGH

PUNJAB

280

SEP

OMMEN

MADRAS

281

SEP

NIRBHAY SINGH

SIKH

282

MAJ

VIJAY SINGH

JAK RIF

283

IRLA

SHRI BK SHRIDHAR RAO

BSF

284

CAPT

HARSH KAUL

SGR (FF)

285

CAPT

RAGHUVINDER KAPOOR

 4 GORKHA RIF

286

NB SUB

BACHAN SINGH

GORKHA RIF

287

NB SUB

SAWAI SINGH

RAJ RIF

288

L/HAV

DAYAL SINGH

GORKHA RIF

289

NK

SURINDER SINGH

DOGRA

290

L/NK

GIRI BAHADUR GHARTI

 5 GORKHA RIF

291

L/NK

MATGAM NOKTE

ASSAM

292

RFN

KRISHNA BAHADUR RANA

 8 GORKHA RIF

293

SEP

HALKA RAM

DOGRA

294

SEP

PRANAY KUMAR BALA

ASC

295

SEP

RANJODH SINGH

PUNJAB

296

SUB

KARNAIL SINGH

JAK RIF

297

SUB

DHARAM SINGH KANDARI

ASSAM RIF

298

RFN

DAMAR BAHADUR

ASSAM RIF

299

NK

TUL BAHADUR CHETRY

BSF

300

SUB

RAM DHASI TIWARI

 BIHAR

301

MAJ

RANVIR SINGH SHEKHAWAT

SIKH

302

MAJ

BHARAT SINGH

BIHAR

303

MAJ

OM PARKASH DESWAL

BIHAR

304

MAJ

RAJEEV LOCHAN SINGH

RAJ RIF

305

MAJ

KAMAL KUMAR SHARMA

GORKHA RIF

306

CAPT

PREMJIT

PARA

307

 LT

SUSHANTA KUMAR SATHPATHY

BIHAR

308

NB SUB

DARWAN SINGH

GORKHA RIF

309

HAV

CHHOTU SINGH

GRENADIERS

310

HAV

PHILMON KUJUR

BIHAR

311

HAV

DAYA CHAND'SM

PARA

312

L HAV

SRI DHORO MAJHI

BIHAR

313

L NK

BAL RAJ

JAK LI

314

SEP

LAKHA SINGH

PUNJAB

315

SEP

MOHINDER SINGH

SIKH

316

CIV ISTR

PHURBA DORJEE

317

MAJ

MOHANAN PAPPINI VEETIL

MADRAS

318

MAJ

PREM BAHADUR THAPA

GARH RIF

319

MAJ

GANESH KALE

MARATHA LI

320

CAPT

GOPI LAL PANERI

GRENADIERS

321

CAPT

KAVALAPPARA SIVARAMAN MUTHUKRISHNAN

ENGINEERS

322

2/LT

SUSHIL SINGH

JAK RIF

323

NB SUB

DARSHAN SINGH ASWAL

GORKHA RIF

324

NB SUB

RAJENDRA SINGH

GORKHA RIF

325

NB SUB

SER SINGH THAKUR

GORKHA RIF

326

L/NK

PREM BAHADUR CHHETRI

ASSAM RIF

327

SWR

KALU RAM JAT

ARMOURED

328

RFN

PASSU CHHETRI

GORKHA RIF

329

CAPT

SANJAY KULKARNI

KUMAON

330

L/HAV

CHHERING ANGCHOCK

LADAKH SCOUTS

331

LT COL

MADAN LAPTI THANDANI

ARTILLERY

332

MAJ

GURMUKH SINGH DHILLON

ARTILLERY

333

MAJ

BALDEV RAI BHATI

GUARDS

334

MAJ

PRAKASH CHAND KATOCH

PARA

335

CAPT

GURJEET SINGH BAJWA

ARTILLERY

336

CAPT

PAVAR CHAND BHANDRI

ARTILLERY

337

CAPT

RAKESH CHAND KUPRETY

RAJPUT

338

CAPT

KRISHNA SEEKAR PRABHU

MARATHA LI

339

CAPT

HARISH JIT SINGH

ASC

340

CAPT

SHAM SUNDER RAMPAL

AMC

341

LT

TARA CHAND

RAJPUT

342

SUB

BADAL GHOSH

RAJPUT

343

NB SUB

NAGAR SINGH

KUMAON

344

NB SUB

HARNAM SINGH

GUARDS

345

NB SUB

JASWANT SINGH

MECH INFANTRY

346

NB SUB

JYOTI PRASAD NAUTIYAL

ASSAM RIF

347

NB SUB

SALAT SINGH

GUARDS

348

HAV

ATUL KUMAR MONDAL

RAJPUT

349

HAV

BHUPAL SINGH

KUMAON

350

HAV

KRISHNA BAHADUR GURUNG

 3 GORKHA RIF

351

HAV

KALYAN SINGH

KUMAON

352

HAV

BETAL SINGH MANDRAL

GORKHA RIF

353

HAV

KAN SINGH

MECH INFANTRY

354

HAV

HET RAM

GUARDS

355

HAV

HARMINDER SINGH

GUARDS

356

L/HAV

KUPPUSWAING

MADRAS

357

L/HAV

GABAR SINGH NEGI

GORKHA RIF

358

NK

GIRDHARI LAL YADAV

PARA

359

NK

MADHU SOODHANAN PILLAI

MADRAS

360

NK

JAI GOVIND SINGH

BIHAR

361

NK

MICHU KHEM LUNGAN

ASSAM RIF

362

L/NK

DILBAG SINGH

RAJ RIF

363

L/NK

MAJOR SINGH

GUARDS

364

L/NK

MANGLOO RAM

DOGRA

365

L/NK

SOMA SEKHARAN THAMBI

ENGINEERS

366

SEP

RAVI KUMAR

MADRAS

367

L/NK

RAM BOHAR SINGH

KUMAON

368

L/NK

MANROOP SINGH

GUARDS

369

L/NK

BHAGIRATH MAL

PARA

370

GDSM

WARGU KHSN

GUARDS

371

PTR

RAMESH KUMAR KHAJURIA

PARA

372

SEP

RAGHUNATH SINGH

KUMAON

373

SEP

JAGDISH CHANDRA

KUMAON

374

SEP

HERA SINGH

KUMAON

375

SEP

DIP NARAIN SINGH

BIHAR

376

SEP

C RAYAPPAN

MADRAS

377

SEP

HARI SINGH

GARH RIF

378

SEP

RAM NARAIN SINGH

GRENADIERS

379

SIGM

MAHENDRA KUMAR SHANA

SIGNALS

380

RFN

MANESU LISHU

ASSAM RIF

381

TRN

RAM BAHADUR

SFF CDO UNIT

382

MAJ

MEHAR SINGH DAHIYA

JAK LI

383

SEP

NAWANG YONTAN

LADAKH SCOUTS

384

COL

KRISHEN BANSAL

APSC

385

COL

RANJIT SINGH MAVI

INFANTRY

386

MAJ

SURESH KUMAR GADHOK

ARTILLERY

387

CAPT

VIRENDER SINGH GULEVA

ARTILLERY

388

CAPT

BAHADUR SINGH BISHT

GORKHA RIF

389

CAPT

YADVINDER SINGH MAHIWAL

DOGRA

390

CAPT

PRABHJYO SINGH GYANI

DOGRA

391

CAPT

AJAY KUMAR DAS

SIKH

392

CAPT

ARVIND KUMAR SINHA

GORKHA RIF

393

CAPT

JASWANT PRATAP SINGH JADEJA

AOC

394

2/LT

SHAILESH KUMAR

BIHAR

395

SUB MAJ

LALL BAHADUR CHHETRI

 8 GORKHA RIF

396

SUB

NAIB SINGH

PUNJAB

397

SUB

MOHAN SINGH

ARTILLERY

398

SUB

SAKHARAM DAJI KHOT

MARATHA LI

399

SUB

HARENDER SINGH NEGI

GARH RIF

400

NB SUB

MADHU RAM

JAK RIF

401

CHM

PRATAP SINGH

GORKHA RIF

402

NK

RAM MAHUR SINGH

KUMAON

403

NK

RAM KUMAR MISHRA

EME

404

L/NK

CHANCHAL SINGH

KUMAON

405

L/NK

RANJIT SINGH

KUMAON

406

L/NK

PURAN SINGH

ENGINEERS

407

SEP

DALJIT SINGH

SIKH

408

SEP

CHHEWANG THUNDUP

LADAKH SCOUT

409

RFN

DEVENDER PRASAD

GARH RIF

410

LT COL

VIJAY KUMAR SITARAM

ARTILLERY

411

MAJ

BHARAT BHUSHAN BASRA

ARTILLERY

412

MAJ

JASWINDER PAL SINGH

ARTILLERY

413

MAJ

KANTAMNOMI SUDHAKAR RAO, SM

ENGINEERS

414

CAPT

VIRINDER SINGH GARWAL

DOGRA

415

CAPT

SANJEEV SHEKHAR

ENGINEERS

416

CAPT

CHANDRAHAS BHARTI

ENGINEERS

417

CAPT

SANTHANAM KASHINATHAN

 3 GORKHA RIF

418

LT

FEMANDES FRANCIS

ARMOURED

419

2/LT

RAJIV PURI

GORKH RIF

420

NB SUB

MOHAR SINGH

ARMOURED

421

DFR

TASVIR SINGH

ARMOURED

422

L/HAV

MAKHAN SINGH

SIKH LI

423

L/NK

PANCHDEO TIWARI

BIHAR

424

GNR

GUDEVADA VENKATA K CHANNA KESOAR

ARTILLERY

425

P LDR

DAWA

SFF

426

ASST LDR

PHELGEY

SFF

427

LDC

SHRI PRATAP CHAND

CIVILIAN

428

COL

MALKIAT SINGH DULLAT, SM

ARTILLERY

429

MAJ

HARBUX SINGH GILL

ARTILLERY

430

CAPT

SATISH MACHHINDRA SHINDO

RAJ RIF

431

LT

LOKH RAJ

ENGINEERS

432

2/LT

YASHWANT KUMAR SINGH

KUMAON

433

SUB

SHRI RANG SAWANT

ENGINEERS

434

SUB

SINGARA SINGH

ARTILLERY

435

NB SUB

SUBHASH LIMBU

 ASSAM RIF

436

NB SUB

BHAWAN SINGH

 ASSAM RIF

437

NB SUB

PHURBA SHORPA

 ASSAM RIF

438

NB SUB

RAM BAHADUR GHALE

 ASSAM RIF

439

HAV

NORDEN LEPCHA

 ASSAM RIF

440

HAV

S BABU RAJAN PILLAI

ASSAM RIF

441

NK

SHAM LAL

JAK LI

442

NK

SHER SINGH

 ASSAM RIF

443

L/NK

SUBRAMANI RAVI

ENGINEERS

444

L/NK

SUSANTA GHOSH

EME

445

RFMN

SUBRATA KUMAR DEB

 ASSAM RIF

446

MAJ

RAJENDRA PRATAP SINGH

BIHAR

447

HAV

DALWARA SINGH

 MAHAR

448

L/NK

BIR BAHADUR CHHETRI

 9 GORKHA RIF

449

SOWAR

RITU RAJ PANDEY

ARMOURED

450

SEP

HIRA BALLABH NAGARKOTI

 KUMAON

451

SPR

MAHIPAL SINGH

ENGINEERS

452

CAPT

VIRENDER KUMAR YADAV

ARTILLERY

453

HAV

CHANDRAMA SINGH

 BIHAR

454

HAV

RATAN LAL RAJBANGSHI

ARTILLERY

455

HEAD CON

KHUNIHO SEMA

BSF

456

GDR

RAMESH SINGH

 GRENADIERS

457

RIFMN

SUNDER SINGH

 RAJ RIF

458

SEP

DURGA CHARAN ORAON

 BIHAR

459

COL

RAJ PAL SINGH SHERGILL

RAJ RIF

460

CAPT

HARENDRA SINGH

 9 GORKHA RIF

461

CAPT

CHEMBANDA MACHAIAH THIMANNA

ARTILLERY

462

2/LT

PRIYADARSHI CHOWDHURY

SIKH

463

HAV

TRIMBAK DADA NIMSE

MARATHA LI

464

HAV

JAGDISH PRASAD

RAJ RIF

465

HAV

MAN BAHADUR GURUNG

JAK RIF

466

SEP

SUDHAKAR GHULE

MARATHA LI

467

RFMN

KAMESHWAR PRASAD

ASSAM RIF

468

RFMN

DHAN BAHADUR CHHETRI

 9 GORKHA RIF

469

RFMN

DALIP SINGH

JAK RIF

470

COL

PRABODH CHANDRA BHARDWAJ, VrC,

PARA CDO

471

COL

BIDHI CHAND LAGWAL

DOGRA

472

MAJ

RAMESHWAR LAL

GUARDS

473

MAJ

D PRADEEP KUMAR

1 GORKHA RIF

474

MAJ

PERMINDER SINGH BHINDER

 GARH RIF

475

MAJ

KASHMIR SINGH RANA

 SIKH

476

MAJ

ANMOLE SINGH GHUMAN

 MAHAR

477

CAPT

SUNIL KUMAR

5 GORKHA RIF

478

CAPT

SHYAM SUNDER SHARMA

 BIHAR

479

CAPT

AMITABH

 GARH RIF

480

CAPT

HARBINDER SINGH GILL

ASSAM

481

2/LT

KRISHNA MURARI SINGH

 SIKH

482

2/LT

BIKRAMAJIT SINGH SANDHU

 DOGRA

483

SUB

DARSHAN SINGH RAWAL

 GARH RIF

484

SUB

BALWANT SINGH

ARTILLERY

485

NB SUB

GAJE SINGH BISHT

 GARH RIF

486

HAV

SUBHASH CHANDER

 DOGRA

487

HAV

BASANTA KUMAR ROY

 ASSAM

488

HAV

KRISHAN KUMAR

 PARA CDO

489

HAV

GANGA SAHAY

 KUMAON

490

L/HAV

CHATTAR SINGH

 RAJ RIF

491

NK

DHAN BAHADUR SUNWAR

 ASSAM RIF

492

NK

BALBIR SINGH

 SIKH

493

NK

BHIM SAIN

 DOGRA

494

NK

JIDAN BAGE

 BIHAR

495

L/NK

JARDISH AHMED

 GRENADIERS

496

L/NK

PARMESHWAR RAM

 RAJPUT

497

L/NK

KISHAN CHAND

 KUMAON

498

RFMN

KHEMRAJ SINGH

 GARH RIF

499

RFMN

JIT PRASAD SHRESTHA

1 GORKHA RIF

500

RFMN

MOHD SAFEER KHAN

 JAK LI

501

SEP

KUMAR CHAND

 DOGRA

502

SEP

PARKASH CHAND

 DOGRA

503

SEP

AGOI WANGSA

 ASSAM

504

MAJ

RAJU THUNDIATHU GEORGE

ARTILLERY

505

MAJ

RAJ KUMAR

 SIKH

506

CAPT

VELLANKI SESHA SAYI

AEC

507

LT

HARJINDER PAL SINGH DHAMI

 RAJPUT

508

2/LT

SURESH RADHAKRISHNAN

 RAJ RIF

509

SUB

CHAIN LAL

 RAJ RIF

510

NB SUB

SARNAM SINGH SHARMA

 RAJPUT

511

HAV

BHIM SINGH

 RAJ RIF

512

HAV

RAKSH PAL SINGH

 RAJPUT

513

HAV

VED PRAKASH

 RAJPUT

514

NK

RAM KUMAR

RAJ RIF

515

NK

BALBIR SINGH

 SIKH

516

NK

JHALMAN DASS

 JAK RIF

517

L/NK

DHIAN SINGH

ENGINEERS

518

L/NK

SURENDRAN NAIR K

 MADRAS

519

L/NK

CHANDER BALLABH

 GARH RIF

520

L/NK

BADRI LAL

ASC

521

L/NK

NEK SINGH

 JAK RIF

522

RFMN

NETRABHAN SINGH

 RAJ RIF

523

RFN

RAJESWAR SINGH

 JAK RIF

524

SEP

DASHRATH

 KUMAON

525

SEP

JANAK SINGH

PNR

526

CAPT

SURESH RADHAKRISHNAN, SC

RAJ RIF

527

MAJ

SANDHU HARINDER PAL SINGH

GUARDS

528

MAJ

KOCHU KOSHY PANICKER NK

BIHAR

529

MAJ

VAJINDER SINGH SAHI

DOGRA

530

CAPT

ASHISH

MARATHA LI

531

2/LT

PANKAJ WARIKOO

SIKH

532

2/LT

SHAILENDRA VIKRAM KUMAR

GUARDS

533

2/LT

MUKESH ANAND

ASC

534

SUB

SHAIKH BASHIR HASSAN

MARATHA LI,  RR

535

NB SUB

OM PRAKASH

RAJPUT

536

HAV

SARATHI REDDY BUDUPU

MADRAS

537

HAV

PARTAP SINGH

JAK RIF

538

L/HAV

LAXMAN BHAVAKU OULKAR

MARATHA LI

539

NK

TEJ SINGH

GRENADIERS

540

NK

MADAN LAL

GARH RIF,RR

541

NK

LALAN PRASAD KUMAR

ARTILLERY

542

L/NK

NARESH KUMAR

JAK RIF

543

L/NK

KRISHAN SINGH

JAK RIF

544

L/NK

RAI SINGH

KUMAON

545

GDR

SUKHENDRA SINGH BHAGEL

GRENADIERS

546

SEP

RAUNDHAL BAJIRAO DHARMA

MARATHA LI

547

SEP

DEVENDRA KUMAR

JAT

548

RFMN

KRISHNA KUMAR SINGH

ASSAM RIF

549

SEP

IKBAL SINGH

SIKH

550

SEP

MOJINDRA VIJAY SHANTILAL

MAHAR

551

COL

AJIT SINGH

MECH INFANTRY

552

MAJ

BHUPENDER SINGH

ENGINEERS

553

MAJ

KAMAL KALIA

MADRAS

554

MAJ

RATAN KUMAR SEN

ARMOURED

555

CAPT

PRADEEP BHATIA

MAHAR

556

CAPT

RAJIV KUMAR JOON

GRENADIERS

557

SUB

DHARAM SINGH

MAHAR

558

SUB

GANGA RAM

MAHAR

559

NB SUB

BHAGWATI PRASAD

ASSAM RIF

560

NB SUB

KESHAR SINGH

ASSAM RIF

561

HAV

TARA CHAND

DOGRA

562

L/HAV

THEOPHIL TIRU

BIHAR

563

NK

CHANDERPAL SINGH

RAJ RIF

564

NK

YOGRAJ SINGH

JAK RIF

565

GDR

KARNAIL SINGH

GRENADIERS

566

GDSMN

TAIYENJAM DEBAN SINGH

GUARDS

567

SEP

DEVENDRA CHAND

MAHAR

568

MAJ

RANVEER SINGH RAO

ARTILLERY

569

MAJ

MANOJ NATARAJIN

 BIHAR

570

MAJ

RAJESH KUMAR SHARMA

 PUNJAB

571

CAPT

D PADMA KUMAR PILLAY

 GUARDS

572

CAPT

JASBIR SINGH KABERWAL

 BIHAR

573

CAPT

ARVIND VIKRAM SINGH

 GARH RIF

574

2/LT

VIPIN BHATIA

AOC

575

SUB

MAYAN GOPAL

 MADRAS

576

N/SUB

TARSEM SINGH

 JAK RIF

577

N/SUB

SURJIT SINGH,SM

 PARA CDO

578

L/HAV

RAJBIR

 PARA

579

NK

VARSI VASUDEV RAO

 MADRAS

580

SEP

RANJIT SINGH

PUNJAB

581

SEP

NISHAN SINGH

SIKH LI

582

SEP

SATPAL SINGH

 MAHAR

583

SEP

OM SHIV SHARMA

INTELLIGENCE

584

RFMN

RAMA SHANKAR

 ASSAM RIF

585

RFMN

NARAYAN SINGH

 ASSAM RIF

586

RFMN

PRASIDHAN SINGH

 ASSAM RIF

587

GDR

PANJKU LAL

GRENADIERS

588

CAPT

RAKESH SHARMA

MECH INFANTRY (RR)

589

CAPT

SANJAY CHAUHAN

 RAJ RIF

590

CAPT

HARDEEP SINGH,SM

 JAK RIF

591

CAPT

JITENDRA KUMAR

 GRENADIERS

592

SUB

PREM CHAND SHARMA

 PUNJAB

593

SUB

AVTAR SINGH

 PUNJAB

594

NB SUB

PARKASH LAL

 DOGRA

595

HAV

HANUMAN PRASAD SINGH

 RAJPUT

596

HAV

CHITRU RAM

 JAT

597

L/HAV

RANPAL SINGH

 GRENADIERS

598

NK

EBRAHIM KHAN

 PARA

599

L/NK

SADHU SINGH

 PUNJAB

600

L/NK

RAJ MAL MEENA

 GRENADIERS

601

L/NK

JOGINDER SINGH

SIKH LI,  RR

602

SEP

BHAGWAN SINGH

KUMAON,  RR

603

RFMN

SANJAY KUMAR THAKUR

 4 GORKHA RIF, RR

604

MAJ

MAHESH CHANDER

ENGINEERS

605

PTR

MAHIMAN SINGH NAYAL

PARA

606

PTR

PRAKASH CHANDRA

PARA

607

SEP

JAYADIP NARAYAN GADHAVE

MARATHA LI

608

L/NK

SATNAM SINGH

SIKH

609

MAJ

BALRAJ SHARMA

ARMOURED

610

CAPT

RAMESH SINGH

ASC

611

SAPPER

BALBIR SINGH

ENGINEERS

612

NK

SOMESWAR SAIKIA

ASSAM

613

LT COL

SAMIR KUMAR CHAKRAVORTY,SM

GARH RIF

614

MAJ

GANESH MADAPPA

ARMOURED

615

MAJ

RAJEEV KUMAR LAUL

GUARDS

616

GDR

SURENDER SINGH MAAN

GRENADIERS

617

GDR

RANJIT

GRENADIERS

618

HAV

LAKHVINDAR SINGH

PUNJAB

619

GNR

PREM KUMAR SINGH

ARTILLERY

620

MAJ

ANURAG SRIVASTAVA

MECH INFANTRY

621

2/LT

LALIT SHARMA

GRENADIERS

622

L/NK

PARSA RAM JAT

GRENADIERS

623

MAJ

BABU RAM KUSHWAHA,SM

ASSAM

624

2/LT

GURDEEP SALARIA

PUNJAB

625

GDSMN

GOPA KUMAR R

GUARDS

626

MAJ

KALUVAKOLAN BHUSHAN, SM

SPECIAL FORCES

627

CAPT

RAMVINDER SINGH GILL

SPECIAL FORCES

628

LT COL

MUKESH CHANDRA SHARMA

RAJ RIF

629

MAJ

BASIL MASSEY

PARA

630

MAJ

VIRENDER DHATWALIA

MECH INFANTRY

631

MAJ

DHARMENDER GUPTA

 ASSAM RIF

632

MAJ

JOHN SOUNDRA PANDIAN

MADRAS

633

MAJ

ANIL KUMAR

ASSAM

634

CAPT

HITESH BHALLA, SM

RASHTRIYA RIFLE

635

NK

L THOIBA SINGH

ASSAM RIF

636

L/NK

JASBIR SINGH

PARA

637

L/NK

RAJ SINGH

RAJ RIF

638

SEP

SATHEESAN S

ASSAM

639

RFN

RAVENDRA SINGH

RAJ RIF

640

LT COL

BACHITTAR SINGH

PUNJAB

641

MAJ

JAYANT KUMAR TIWARI

5 GORKHA RIF

642

MAJ

MANOJ SHRIKANT KARKHANIS

 JAK RIF

643

MAJ

CHANDRA SHEKHER MISRA

JAT

644

CAPT

SANTANU NAG

GORKHA,  RR

645

NB SUB

JAYA RAJAN

 RAJ RIF

646

CHM

DHYAN SINGH

GARH RIF

647

HAV

JASKARAN SINGH

 GRENADIERS

648

HAV

KISHOR RAI

 11 GORKHA RIF

649

NK

JANGBIR SINGH

INTELLIGENCE

650

SEP

SURJIT SINGH

SIKH LI

651

MAJ

AMANPREET SINGH LEGHA

 ARMED

652

NB SUB

JOGINDER NATH

PARA

653

L/NK

SARPUDEEN KHAN

PARA

654

SUB

SANTOKH SINGH

JAK RIF

655

SEP

RABINDRA KUMAR DAS

BIHAR

656

MAJ

VICTOR PETER CHRISTOPHER

BIHAR

657

MAJ

JASON JACOB JESU

MARATHA LI

658

L/NK

KAMTA PANDEY

BIHAR

659

2/LT

PARAMJIT SINGH BAJWA

PARA

660

SEP

CHANDAN SINGH

KUMAON

661

HAV

BINOD KUMAR SHUKLA

BIHAR

662

NK

LALAN SINGH

BIHAR

663

MAJ

VISHWAJEET SINGH

GRENADIERS

664

MAJ

RAMESH SAMPATH

ARMOURED

665

SUB

JASHPAL SINGH

SIKH

666

RFMN

SURJEET SINGH

JAK RIF

667

SEP

SURAJ PRAKASH

DOGRA

668

CAPT

AJAY PASBOLA

8 GORKHA RIF

669

SEP

RAUNAKI SINGH

SIKH LI

670

NK

SATPAL CHAND

SIKH LI

671

MAJ

YADAV PROMOD KUMAR

GUARDS (MECH)

672

MAJ

JITENDER SINGH SHEKHAWAT

JAT

673

NB/SUB

BANSI LAL SHARMA

JAK RIF

674

2/LT

SARSAR MUKUND M

EME

675

COL

PRADEEP SINGH RATHEE

BIHAR

676

NK

CHIRANJIV LAL

PUNJAB

677

MAJ

SAJJAN SINGH GAHLAWAT

MADRAS

678

NK

YAMA SIVASANKARA REDDY

MADRAS

679

MAJ

ASHISH BHATNAGAR

SIKH LI

680

L/NK

SAWINDER SINGH

AD ARTILLERY

681

MAJ

VELAYUDHAN SREEHARI

PARA

682

HAV

RAJBIR SINGH

PARA

683

HAV

AMARJIT SINGH

PUNJAB

684

PTR

BALDEV RAJ

PARA

685

RFN

SHYAM SINGH

ASSAM RIF

686

CAPT

BABRU BHAN YADAV

SIKH LI

687

RFN

ASHOK KUMAR GURUNG

688

HAV

RAGHU NATH

ASSAM RIF

689

MAJ

MURALEE DHARAN NAIR MM

ENGINEERS

690

MAJ

AJAY SINGH CHAUHAN, SM

MAHAR

691

MAJ

KANWAR JAIDEEP SINGH, SM

DOGRA

692

NK

BHAMER SINGH

PARA

693

MAJ

MOHAN DAS K

BIHAR

694

2/LT

VIVEK SAJWAN

ASC

695

MAJ

INDERJEET SINGH

RR

696

SUB

SHIV SINGH

GARHWAL RIFLES

697

MAJ

SYED SIBATUL HASSAN RIZVI

KUMAON

698

NK

URBA DATT

KUMAON

699

L/NK

NARINDER SINGH

PUNJAB

700

CAPT

TARUN KUMAR

AIR DEF ARTILLERY

701

PTR

LAL BAHADUR TAMANG

PARACHUTE REGT

702

L/NK

RAM SINGH

GORKHA RIF

703

HAV

GURMIT SINGH

SIKH REGT

704

MAJ

ROHIT SHARMA

JAK LI

705

L/NK

JAIBIR SINGH

 GRENADIERS

706

HAV

JAGMOHAN SINGH

PARACHUTE REGT

707

A/COMDT

VAZIR SINGH

ASSAM RIF

708

RFN

ASHOK KUMAR JENA

ASSAM RIF

709

CAPT

SUKHVINDER SINGH DHALIWAL

 5 GORKHA RIF

710

RFN

AMAR BAHADUR GURUNG

 5 GORKHA RIF

711

CAPT

GANESH SINGH BHANDARI

RAJ RIF

712

MAJ

SANTOSH PRABHAKAR

MARATHA LI

713

MAJ

SUGATO SEN

ASSAM

714

SEP

ALPHONSE S

MADRAS

715

MAJ

NEERAJ SOOD

KUMAON

716

NK

RAM SINGH

PIONEER CORPS

717

MAJ

SYED ALI USMAN

ASSAM

718

A/COMDT

ASHOK KUMAR RANA

ITBP

719

MAJ

SURESH KUMAR JOSHI

GARH RIF

720

MAJ

KISHAN BAHADUR THAPA

ARTILLERY

721

MAJ

DAYA CHAND

DOGRA

722

MAJ

MOHAN GANGADHARAN

ENGINEERS

723

MAJ

BHUPESH HADA

PARA

724

MAJ

DINESH KUMAR BISHT

MECH INFANTRY

725

MAJOR

GAURAV SHARMA

ASSAM

726

MAJ

HARMINDER PAL SINGH

GRENADIERS

727

LT

VEMBU SHANKAR

DOGRA SCOUTS

728

LT

JOGA SINGH

SIKH LI

729

NB SUB

TRIPURARI SINGH

MAHAR

730

HAV

DAYAL SINGH

DOGRA

731

HAV

BABU RAM

JAK LI

732

HAV

BANE SINGH GUJAR

MECH INFANTRY

733

HAV

SUJAN SINGH

MECH INFANTRY

734

L/HAV

PARSHOTAM SINGH

GRENADIERS

735

L/HAV

BIRBAL

SIGNALS

736

NK

PAYAR SINGH

PUNJAB

737

NK

RAJESH MISHRA

PARA

738

L/NK

ROOP SINGH

GARH RIF

739

SEP

RAJINDER SINGH

PUNJAB

740

SEP

BASAPPA MUGALIHAL

MARATHA LI

741

SEP

SUKHBIR SINGH

SIKH

742

RFN

MOHAMMED MUSHTAQ

JAK LI

743

PTR

GIAN SINGH

PARA

744

LT COL

NV RAGHAVAN, SM

INFANTRY

745

MAJ

SANJEEV BHATTY, SM

INFANTRY

746

MAJ

VINEY CHAUDHARY

INFANTRY

747

MAJ

MANISH MISHRA

JAK LI

748

MAJ

SANGRAM SINGH

INFANTRY

749

A COMDT

KARTAR SINGH

ASSAM RIF

750

SUB

OM PRAKASH

INFANTRY

751

SUB

MOHAN SINGH RAWAT

GUARDS

752

L/HAV

DEV BAHADUR THAPA

INFANTRY

753

NK

PARDEEP SINGH

INFANTRY

754

L/NK

MALUK CHAND

INFANTRY

755

SEP

SURJIT SINGH

INFANTRY

756

SEP

J VEERABHADRUDU

MADRAS

757

RFN

JAYANTA KUMAR RABHA

ASSAM RIF

758

RFN

RAM BAHADUR THAPA

 5 GORKHA RIF

759

LT COL

AJIT BHANDARKAR

INFANTRY

760

MAJ

MC MUTHANNA

INFANTRY

761

MAJ

HS SIDHU

ENGINEERS

762

MAJ

BHUPENDRA SINGH RATHORE

INFANTRY

763

CAPT

A NARENDREN NAIR

INFANTRY

764

CAPT

ADITYA SRIVASTAVA, SM

INFANTRY

765

SUB

RAM BAHADUR THAPA

INFANTRY

766

SUB

KUSHAL SINGH

INFANTRY

767

SUB

DALIP SINGH

INFANTRY

768

SUB

VED PARKASH

INFANTRY

769

HAV

ZILE SINGH

INFANTRY

770

HAV

JAGDEV SINGH

SIKH LI

771

HAV

BHINWA RAJ

ARTILLERY

772

L/HAV

TARA BAHADUR, KC

INFANTRY

773

L/NK

RANJODH SINGH

INFANTRY

774

SEP

T MANJABHAU MAROTRAO

INFANTRY

775

RFN

SURAJ MAL

INFANTRY

776

GNR

SURESH CHAND

ARTILLERY

777

MAJ

JOSE MAVELIL GEORGE

ASSAM RIFLES

778

MAJ

DEVENDRA SINGH MANKOTI

SIKH LI

779

MAJ

SUKHMEET SINGH

ASSAM RIFLES

780

MAJ

SANJAY SOOD

INFANTRY

781

CAPT

HARI RAJKUMAR

GRENADIERS

782

CAPT

AMIT PRAKASH

ASC

783

LT

HARI SINGH BIST

INFANTRY

784

LT

LALIT KUMAR SHARMA

AOC

785

SUB

RAJEN BASUMATARY

INFANTRY

786

SUB

SUKHCHAIN SINGH

SIKH

787

SUB

MADAN LAL

INFANTRY

788

SUB

DESH RAJ THAKUR

INFANTRY

789

CQMH

SUSHIL KUMAR

INFANTRY

790

HAV

VANLAL CHHUANGA

INFANTRY

791

HAV

PIRTHA BAHADUR MAGAR

INFANTRY

792

LHAV

NAINPAL SINGH

INFANTRY

793

GNR

ALAPPA YADAGIRI REDDY

AD ARTILLERY

794

GDR

MOHAMMAD IKRAM

INFANTRY

795

MAJ

BHUPENDER SINGH

INFANTRY

796

MAJ

GAUTAM SEGAN

ARTILLERY

797

CAPT

SANJIV KUMAR

ARTILLERY

798

CAPT

NANDA KUMAR K

INFANTRY

799

CAPT

TAPAN KUMAR PANT

GRENADIERS

800

CAPT

MANOJ KUMAR PATEL

INFANTRY

801

CAPT

SEKHAR GHOSH

ASC

802

LT

HEMANT SINGH

INFANTRY

803

COMDT

PNN THANKAPPAN NAIR

ASSAM RIFLE

804

SUB

NAIN SINGH

INFANTRY

805

HAV

PARMANAND PATEL

MARATHA LI

806

HAV

BIKRAM BAHADUR SINGH

INFANTRY

807

HAV

KESHAR BAHADUR CHHETRI

INFANTRY

808

NK

VAYAS CHANDER

INFANTRY

809

NK

AMRIT MALLA

INFANTRY

810

NK

HAIDIP RAI

INFANTRY

811

L/NK

MOHAMMED IQBAL

INFANTRY

812

SEP

SAHIB SINGH

INFANTRY

813

SEP

AMRIK SINGH

INFANTRY

814

SEP

PARKASH CHAND

INFANTRY

815

RFN

KALIYAN SINGH TOMAR

INFANTRY

816

RFN

MOHD AJAZ

JAK LI

817

GDR

DEVENDER BHATI

INFANTRY

818

LT COL

SATISH CHANDER SHARMA

DOGRA

819

MAJ

AJAY KOTHIYAL

GARH RIF

820

CAPT

SAURABH SINGH SHEKHAWAT

 PARA (SF)

821

NB SUB

AMAR PRAKASH

 ASSAM RIF

822

HAV

JIGMEY NANGYAL

SFF

823

HAV

TIL BIKRAM BUDHATHOKI

 1 GORKHA RIF

824

HAV

CHANCHAL SINGH

KUMAON

825

L/HAV

MOHINDER SINGH

DOGRA SCOUTS

826

L/NK

CHHRING NORBU BODH

DOGRA

827

L/NK

NEEL CHAND

DOGRA

828

L/NK

BAGHCHAIN

DOGRA SCOUTS

829

L/NK

PALDEN GIACHO

DOGRA SCOUTS

830

MAJ

HITESH BHALLA, SC, SM

INFANTRY

831

MAJ

SAMIR UL ISLAM

ARTILLERY

832

MAJ

DHARMESH YADAV

INFANTRY

833

MAJ

DEEPAK RAWAT

ENGINEERS

834

MAJ

GURTEJ SINGH GREWAL

ARTILLERY

835

CAPT

RANJEET SINGH MANN

INFANTRY

836

LT

ASHOK KUMAR

INFANTRY

837

LT

SANDEEP AZAD

INFANTRY

838

LT

RAHUL SHARMA

INFANTRY

839

LT

MAHESH KUMAR

INFANTRY

840

LT

ARVIND KUMAR

INFANTRY

841

SUB

SHIVAJI GHADGE

ARTILLERY

842

NB SUB

SOMVIR SINGH

INFANTRY

843

HAV

RK PANICKER

INFANTRY

844

HAV

SHER SINGH

INFANTRY

845

HAV

CHARAN DASS

INFANTRY

846

NK

MOHINDER KUMAR

INFANTRY

847

L/NK

HOSHIAR SINGH

INFANTRY

848

L/NK

PAN SINGH, SM

GARH RIF

849

L/NK

SURESH KUMAR

INFANTRY

850

SEP

RC BAHEKAR

INFANTRY

851

SEP

SHAIK KARIM BASHA

INFANTRY

852

SEP

HARVINDER SINGH

INFANTRY

853

SEP

LAKHBIR SINGH

INFANTRY

854

SEP

LALNGAIZUALA

INFANTRY

855

PTR

RAJESH KUMAR

INFANTRY

856

MAJ

TANVIR AHMED SIDDIQUI

INFANTRY

857

MAJ

BALRAJ SINGH SOHI

JAK LI

858

MAJ

RAJESHWAR SINGH

INFANTRY

859

MAJ

RAJIV KUMAR DAHIYA

INFANTRY

860

MAJ

SUNIT SINGH

INFANTRY

861

MAJ

VIJIT KUMAR SINGH

ARTILLERY

862

MAJ

JODHVIR SINGH

INFANTRY

863

CAPT

RAJENDRA SINGH DHAMI

ARTILLERY

864

CAPT

TEJ KARAM SINGH SEKHON

RAJPUT

865

CAPT

SANJIV SIROHI

ARTILLERY

866

CAPT

CHANDRA PAL SINGH KHATI

 4 GORKHA RIF

867

LT

MANAV YADAV

INFANTRY

868

SUB

SATYA PRAKASH

INFANTRY

869

SUB

GYAN BAHADUR LIMBU

INFANTRY

870

HAV

DALWINDER SINGH

INFANTRY

871

HAV

CHANDAN MAL

INFANTRY

872

HAV

GK PRADHAN

INFANTRY

873

NK

BABU SINGH

INFANTRY

874

NK

RIT RAM

INFANTRY

875

NK

TIRATH LAL

INFANTRY

876

L/NK

KHADAM HUSSAIN

INFANTRY

877

SEP

DHARMENDRA SINGH TOMAR

INFANTRY

878

SEP

MANJIT

JAT

879

SEP

SUNIL KUMAR

INFANTRY

880

SEP

RAJBIR

INFANTRY

881

RFN

RAMESH PRASAD KHANAL

INFANTRY

882

MAJ

SUKHMEET SINGH

ARTILLERY

883

MAJ

M SRI KUMAR

SIKH

884

MAJ

MANPREET SINGH BAINS, SM

PARA

885

MAJ

D SESHASAI MURTY,SM

JAT

886

MAJ

TEJINDER PAL S SOHAL, SM

JAK RIF

887

MAJ

CHANDER SHEKHAR SHARMA

ARTILLERY

888

LT

GAURAV SINGH

KUMAON

889

SUB

FUMAN SINGH

SIKH LI

890

NB SUB

JAGAN BAHADUR GURUNG

ASSAM R

891

HAV

GURCHARAN SINGH

SIKH

892

HAV

JAIPAL SINGH

GARH RIF

893

HAV

PREET SINGH

JAK RIF

894

NK

MAN BAHADUR CHHETRI

GORKHA RIF

895

SEP

RAJINDER KUMAR

PUNJAB

896

SEP

JOGINDER SINGH

JAT

897

GDR

BHAGEERATH KARWASRA

GRENADIERS

898

PTR

SATPAL SINGH

PARA

899

SWR

MAKHAN SINGH

ARMOURED

900

MAJ

UDAY KUMAR YADAV,SM

INFANTRY

901

MAJ

CHATHOTH BINU BHARATHAN

INFANTRY

902

MAJ

VIKAS GUPTA

INFANTRY

903

CAPT

SHANKAR GOPINATHAN

INFANTRY

904

CAPT

SACHIN SHIVRAJ RANDALE

ARTILLERY

905

CAPT

NAVPAL SINGH SIDHU

INFANTRY

906

CAPT

UMANG BHARDWAJ

INFANTRY

907

CAPT

ANIRBAN DEKA

AMC

908

SUB

LALLAN RAM

GREF

909

HAV

SAHIB SINGH

INFANTRY

910

HAV

RAJVIR SINGH

INFANTRY

911

HAV

PABINDER KUMAR

INFANTRY

912

HAV

MANJIT SINGH

INFANTRY

913

L/HAV

ROMAN SUNIL MARUTI

INFANTRY

914

NK

AVTAR SINGH

INFANTRY

915

NK

SWARN SINGH

INFANTRY

916

L/NK

KRISHNA MURTHY G

INFANTRY

917

L/NK

RAN BAHADUR HAMAL

INFANTRY

918

L/NK

BHIM BAHADUR THAPA

INFANTRY

919

L/NK

RAJNEESH KUMAR

 JAK RIF

920

L/NK

SI SINGH

INFANTRY

921

L/NK

SHINU THOMAS

ENGINEERS

922

SEP

SUKHRAJ SINGH

INFANTRY

923

SEP

MANE PARAMANAND SHIVAJI

INFANTRY

924

SEP

SANDEEP KUMAR

INFANTRY

925

SEP

JAGAT SINGH

INFANTRY

926

SEP

PARAMJIT SINGH

INFANTRY

927

RFN

PREM BAHADUR

INFANTRY

928

GDSMN

MD HASANUZZAMAN SK

INFANTRY

929

PTR

BHUPINDER SINGH

INFANTRY

930

LT COL

KANWAR JAIDEEP SINGH, SC, SM

DOGRA

931

LT COL

REDDY VENKATESHA

JAT

932

MAJ

SURINDER HORA, SM

MARATHA LI

933

MAJ

RANJAN CHENGAPPA

ARTILLERY

934

MAJ

UDAI SINGH, SM

PARA

935

MAJ

RAKESH SHARMA

ARTILLERY

936

MAJ

LAKSHMAN SINGH CHAUHAN

SIKH LI

937

MAJ

KRISHAN BAHADUR GURUNG

 4 GORKHA RIF

938

CAPT

KRISHAN YADAV, SM

ASC

939

SUB

JEET SINGH

ASSAM

940

SUB

MOHD SADIQ

JAK RIF

941

NB SUB

ALISAHIB JAFHERSON

ENGINEERS

942

HAV

SUBE SINGH

MAHAR

943

NK

PRKASH CHAND CHOHAN

DOGRA

944

L/NK

GAGAN SINGH

PUNJAB

945

L/NK

HARMAL SINGH

SIKH LI

946

SEP

TARUN KUMAR

PUNJAB

947

SEP

GURTEJ SINGH

SIKH

948

SEP

NARENDRA SINGH

KUMAON

949

RFN

JOSEPH HENTRY

ASSAM RIF

950

RFN

DAVINDER SINGH

RAJ RIF

951

RFN

JAVID AHMAD KHANDAY

JAK LI

952

GDR

YASHPAL SINGH

GRENADIERS

953

PTR

DALIP SINGH

PARA (SF)

954

MAJ

SANJAY SINGH TANWAR, SM**

PUNJAB

955

MAJ

ADITYA CHAUHAN

MAHAR

956

MAJ

LALIT PRAKASH

RAJPUT

957

CAPT

VIVEK MISHRA

INFANTRY

958

CAPT

PERIKALAMKATTIL ABRAHAM MATHEW, SM

SIKH

959

SUB

PRIT PAL SINGH

INFANTRY

960

SUB

JAI SINGH

JAT

961

SUB

KHILONA SINGH

JAT

962

SUB

MOSHAT LAMKANG, SM

INFANTRY

963

NB SUB

AJIT SINGH

PUNJAB

964

NB SUB

BABU RAM

PUNJAB

965

HAV

RAMAKANT SINGH

ASSAM RIF

966

HAV

VIRENDRA SINGH

GUARDS

967

HAV

S SAMY KANNAN

INTELLIGENCE

968

NK

MUNNA LAL MUNDEL

JAT

969

NK

ANIL KUMAR

JAT

970

L/NK

DESHPAL SINGH

RAJ RIF

971

SEP

JASBIR SINGH

SIKH

972

SEP

KIRAN KUMAR

MAHAR

973

RFN

LAKSHMAN SINGH

RAJ RIF

974

RFN

HASTA BAHADUR GURUNG

INFANTRY

975

GDR

ARJAN SINGH

INFANTRY

976

SPR

G PRAKASH

ENGR

977

PTR

CHETAN KUMAR RANA

PARA

978

GNR

BOBICHEN KOYIKALAM ALEX

ARTILLERY

979

MAJ

MAHARAJ KRISHEN BHAT

ARTILLERY

980

MAJ

SAMRAT MAITI

 NAGA

981

CAPT

RAJENDRA SINGH KADWASARA

ARTILLERY

982

SUB

KEHAR SINGH

ASSAM RIF

983

L/NK

PAPPU RAM

GRENADIERS

984

MAJ

GAURAV RISHI, SM

 PARA (SF)

985

MAJ

THONGAM JOTEN SINGH

 PARA (SF)

986

CAPT

NECTAR SANJENBAM

 PARA (SF)

987

NB SUB

JAGBIR SINGH

 RAJ RIF

988

HAV

RATHWA GORDHAN BHAI KALJI BHAI

 MAHAR

989

HAV

CHANDRA BAHADUR GURUNG

MECH   RR

990

NK

ISHWAR SINGH

 JAT

991

RFN

BHUPENDER SINGH

RAJ RIF

992

MAJ

NEELESH ANAND PAGULWAR, SM

 ASSAM

993

MAJ

HARMANDEEP SINGH BAIDWAN

RAJ RIF/ RR

994

MAJ

KAMLESH MANIKRAO SHENDE

 GRENADIERS

995

MAJ

SALMAN AHMAD KHAN

SIKH/ RR

996

MAJ

DEEPAK KUMAR PADDA

ARMOURED

997

CAPT

SUMIT KOHLI

ARTILLERY/ RR

998

LT

MANISH PANDEY

 PUNJAB

999

SUB

LOK NATH SHARMA

ARTILLERY/ RR

1000

SUB

SUKHWINDER SINGH

 PUNJAB

1001

NB SUB

HEM SINGH RAJPUT

RAJ RIF/ RR

1002

HAV

ASHOK KUMAR

 PARA (SF)

1003

HAV

SURVE MADHUSUDAN NARAYAN

 PARA (SF)

1004

HAV

ATOL SINGH PANWAR, SM

 GARH RIF

1005

DFR

HARBHAJAN SINGH

ARMOURED/ RR

1006

RFN

RAJENDRA SINGH

KUMAON

1007

PTR

THANMI MUINA

 PARA (SF)

1008

MAJ

GOPI SINGH

GARH RIF

1009

LT

AMARJIT SINGH

 PARA (SF)

1010

SUB

GUMAN SINGH

RAJ RIF/ RR

1011

SUB

DEVI PRASAD

 GARH RIF

1012

CHM

SARBJIT SINGH

 SIKH LI

1013

HAV

MOHAMMAD MAROOF

29 RAJPUT

1014

HAV

ABRAHIM

JAK LI/ RR

1015

HAV

JAGAT RAM

 JAK RIF

1016

NK

GURJANT SINGH

 SIKH

1017

NK

SARWAN KUMAR

JAK RIF/  SF

1018

SEP

RANJIT SINGH

PUNJAB/ RR

1019

RFN

RIAZ AHMED BHAT

ASSAM/ RR

1020

GNR

RANJEET SINGH

ARTILLERY/ RR

1021

LT COL

RAJ KUMAR

KUMAON, RR

1022

LT COL

VINAY RAO CHAUHAN

 1 GORKHA RIF,  RR

1023

MAJ

JUNG BAHADUR SINGH, SM

ASC,  RR

1024

MAJ

NAVEEN BINDAL

AAD,  RR

1025

MAJ

SHINEESH MUKUNDAN

GRENADIERS,  RR

1026

MAJ

VIRINDER SIDHU

RAJPUT,  RR

1027

MAJ

KRISHNAN NISHANT NAIR

BIHAR,  RR

1028

MAJ

MANVENDRA SINGH

 JAK RIF

1029

CAPT

NAYANJYOTI BURAGOHAIN

 NAGA

1030

CAPT

SHASHI BHUSHAN SINGH, SM

ENGINEERS, RR

1031

CAPT

AJI ANTHONY

RAJ RIF,  RR

1032

LT

THIYAM IBUNGOCHOUBA LUWANG

 PARA (SF)

1033

SUB

SAMDE KHAN

 GRENADIERS

1034

NB SUB

MARIAPRAGASAM ANTHONY CRUZ

 ENGR REGT

1035

NB SUB

RAJ BAHADUR

DOGRA, RR

1036

HAV

SANTOSH KUMAR

 GRENADIERS

1037

HAV

BHAG SINGH

 SIKH

1038

L/HAV

SISHPAL SINGH

DOGRA, RR

1039

SEP

JATINDER SINGH

DOGRA,  RR

1040

SEP

SATNAM SINGH

MAHAR,  RR

1041

RFN

HUIDROM BIJENDRO SINGH

 ASSAM RIF

1042

RFN

KEDAR SINGH

RAJ RIF,RR

1043

RFN

ZAHID ABASS MIR

 JAK LI

1044

RFN

SURESH SINGH SOLANKI

RAJ RIF,  RR

1045

SWR

DHIRAJ SINGH

ARMOURED,  RR

1046

MAJ

PARMVIR SINGH JAMWAL

MECH  RR

1047

MAJ

PRATUL GAURANG MEHTA

ARTILLERY

1048

MAJ

SANJAY KUMAR TANWAR

RAJPUT/ RR

1049

MAJ

SWAPNEESH PARIHAR

ARTILLERY

1050

MAJ

AMAN OBEROI

ARMOURED/ RR

1051

CAPT

KAUSHAL KASHYAP

 PARA (SF)

1052

CAPT

SUNIL YADAV

SIGNALS/ RR

1053

LT

KRISHAN DAYAL SINGH RATHORE

ARTILLERY

1054

SUB

MANOHAR P

 MADRAS

1055

CHM

RAMESH CHANDRA PANDEY

MECH  RR

1056

L/NK

JYOTISH PRAKASH

GRENADIERS/ RR

1057

L/NK

BACHHAV SHASHIKANT GANPAT

 MARATHA LI

1058

L/NK

BHAWAN SINGH

 PARA (SF)

1059

L/NK

RAVINDER SINGH MALIK

 DOGRA

1060

SEP

RAHUL

 BIHAR

1061

RFN

RAIECE AHMAD GANAIE

JAK LI RR

1062

SPR

BABU RAM VEERANNA PATTAR

 ENGR REGT

1063

SPR

SHINDE RAMACHANDRA SHIVAJI

ENGINEERS/ RR

1064

SWR

SULTAN SINGH

ARMOURED/ RR

1065

MAJ

AMIT KUMAR CHAND

 RAJPUT

1066

MAJ

BRIJ KISHORE DHOUNDIYAL

ASC,  RR

1067

MAJ

VIRENDER SINGH SALARIA

 PARA (SF)

1068

MAJ

RAJESH KUMAR SINGH

DOGRA,  RR

1069

MAJ

ANSHUL SHUKLA

JAT

1070

MAJ

ISHWAR SINGH DAHIYA

ARTILLERY

1071

CAPT

LALIT KANSAL

 PARA (SF)

1072

A COMD

ANURAG KUMAR

BSF

1073

NB SUB

SUBHASH

 PARA (SF)

1074

NB SUB

KHEM SINGH

DOGRA

1075

HAV

UDAR BHANUDAS PARVATI

 PARA (SF)

1076

HAV

BULLA RAM

 KUMAON

1077

NK

RAJAN SINGH

 PUNJAB

1078

L/NK

NARBU SHERPA

11 GORKHA RIF

1079

SEP

BADAL HASDA

 BIHAR

1080

SEP

JUGULU SABAR

BIHAR

1081

RFN

ABDUL HAMID CHARA

 JAK LI,  RR

1082

GDMN

AJESH MA

GUARDS,  RR

1083

MAJ

SUNDER BISHT

INTELLIGENCE

1084

MAJ

SUKESH VERMA

ARMOURED

1085

MAJ

ADITYA KUMAR DEVRANI

ARTILLERY

1086

CAPT

NAVJOT SINGH BAL

 PARA (SF)

1087

CAPT

AMIT BHARDWAJ, SM

ENGINEERS,  RR

1088

CAPT

RAHUL SINGH

 GARH RIF, RR

1089

NB SUB

RAMESH CHANDER

MECH INFANTRY,  RR

1090

NB SUB

KULWANT SINGH

AOC,  FAD

1091

NK

MOHD SADIQ

 JAK RIF

1092

RFN

SAGONGDYMEI BISHONG THANGAL

 ASSAM RIF

1093

GDR

KHILLU RAM MEENA

GRENADIERS, RR

1094

SWR

YADAV ARBESHANKAR RAJDHARI

ARMOURED,  RR

1095

SWR

VARINDER KUMAR SHARMA

ARMOURED, RR

1096

MAJ

RAJESH SINGH, SM

RAJ RIF,  RR

1097

MAJ

AMIT SLATHIA

 GUARDS

1098

MAJ

CHIRAG SINGH BARAK

MECH INFANTRY

1099

MAJ

SRINIVASAN VIKRAM CHERIAN

GARH RIF,  RR

1100

MAJ

RAMAN YADAV

MECH INFANTRY

1101

MAJ

VIJAYANAT CHAUHAN, SM

ASC

1102

MAJ

RAJINDER KUMAR SHARMA

GRENADIERS

1103

CAPT

AMITENDRA KUMAR SINGH

ARTILLERY

1104

CAPT

KULDEEP RAJ

 JAT

1105

CAPT

ANIL DHIMAN

ARTILLERY

1106

CAPT

R BALAKARTHIK

 PARA (SF)

1107

CAPT

RAVINDER SINGH

 JAT

1108

LT

PRASHANT SIWACH

 PARA (SF)

1109

SUB

DHIAN SINGH

DOGRA,  RR

1110

HAV

TRIBHAWAN SINGH

 PARA (SF)

1111

L/HAV

AZIZ MOHD

 JAK

1112

NK

MANESH PV

MADRAS

1113

NK

SUKHVIR

JAT

1114

L/NK

BANAI SINGH GURJAR

 RAJPUT

1115

SEP

SUNNY TOMAR

JAT

1116

SEP

RAVINDER SHARMA

 MAHAR

1117

RFN

THOUDAM SUNIL SINGH

 ASSAM RIFLES

1118

MAJ

DINESH SINGH PARMAR

SIKH LI

1119

MAJ

MANU SHUKLA

 ARTILLERY

1120

MAJ

SAURABH DUTT KHOLIA

 ARMOURED

1121

MAJ

RATNESH KUMAR SINGH

 RAJPUT

1122

MAJ

SUBRAMANIAM ANAND

 SIKH LI

1123

MAJ

ANKUR GARG

 ENGINEERS

1124

LT

CHUNDAWAT PRASHANT SINGH

 JAT

1125

NB SUB

GANESH NATH

 ASSAM RIF

1126

HAV

RAKESH KUMAR

 PARA

1127

HAV

VIPAN THAKUR

 PARA (SF)

1128

L/HAV

LUIS PERIYERA NAYAGAM

 MADRAS

1129

NK

PAWAR CHANDRABHAN BHIKAN

 MARATHA LI

1130

NK

MANOJ SINGH

 PARA

1131

L/NK

SUBASH CHANDER

 JAK LI

1132

L/NK

SUJITH BABU V

 ENGINEERS

1133

SEP

HANMANT MAHADEO YEVALE

 MARATHA LI

1134

SEP

RUPOM GOGOI

 ASSAM

1135

RFN

MOHAMMAD AMIEEN BHAT

 JAK LI

1136

MAJ

THONGAM JOTEN SINGH, SC

PARA (SF)

1137

MAJ

AJAY SINGH, SC

MARATHA LI

1138

LT COL

ADITYA NEGI, SM

GORKHA RIF

1139

MAJ

DEEPAK YADAV

AEC

1140

MAJ

NITESH ROY

AEC

1141

CAPT

SUNIL YADAV

 PUNJAB

1142

CAPT

AMIT KUMAR SINGH, SM

 

1143

CAPT

SUNIL NARANG

SIKH LI

1144

LT

NAVIN NIROLA

 KUMAON

1145

NB SUB

INDER KUMAR

 PARA (SF)

1146

NB SUB

SHIV PUJAN SHARMA

 BIHAR

1147

NB SUB

RANG BAHADUR YADAV

 ASSAM RIF

1148

L/HAV

RAJAN

PARA (SF)

1149

 NK

BAIJU B

 MADRAS

1150

 L/NK

NENGMAITHEM RAJESH SINGH

 PARA (SF)

1151

SEP

RAVI KANT

 DOGRA

1152

SEP

SURENDER KUMAR

 DOGRA

1153

PTR

MAKUNG SARANG HUCHONG

 PARA (SF)

1154

GDMN

KRISHAN KUMAR

 GUARDS

1155

LT COL

SANJAY KAUSHIK

 MADRAS

1156

MAJ

AKASH SINGH

  MARATHA LI

1157

MAJ

KUMAR ANKUR, SM

  BIHAR

1158

MAJ

MANOJ ARUPARAYIL POTHEN, SM

  SIKH LI

1159

MAJ

ANUJ SINGH

 GUARDS

1160

MAJ

HARMEET SINGH SAMRA

 RAJPUT

1161

MAJ

NN VENKATA SRIRAM

 MADRAS

1162

MAJ

DIPANKAR DEY

  ASSAM RIF

1163

MAJ

SHISHIR JUNEJA

 ARMOURED

1164

MAJ

JEEVAN B

  JAT

1165

MAJ

AJAY SINGH

  MARATHA LI

1166

MAJ

JUGMAL SINGH VAGHELA

  JAT

1167

CAPT

MUDASSAR IQBAL

  BIHAR

1168

CAPT

TUSHAR DHASMANA

  PARA

1169

CAPT

PAURUSH PRADHAN

 KUMAON

1170

CAPT

LOKESH KUMAR

 PARA (SF)

1171

CAPT

ANOOP PANDEY

RAJPUT

1172

LT

SATBIR SINGH, SM

AEC

1173

NB SUB

NIRMAL SINGH, SM

DOGRA

1174

G/ HAV

THANGJALET

  ASSAM RIF 

1175

L/NK

 DAVINDER SINGH

  SIKH LI

1176

RFN

SURAJ PRAKASH

JAK LI

1177

MAJ

ABHISHEK CHAKRABARTY

 AAD

1178

MAJ

S KARTIK RAJA

 ARTILLERY

1179

MAJ

DUSHYANT SINGH SHEKHAWAT

 DOGRA

1180

CAPT

SAURABH DHAMIJA

 PARA (SF)

1181

CAPT

TAPAS KUMAR DEKA

 PARA (SF)

1182

LT

ABHINAV TRIPATHI

 DOGRA

1183

HAV

PANCHU GOPAL ROY

PARA

1184

NK

RAJESH KUMAR

 PARA (SF)

1185

L/NK

CHANDAN SINGH

 KUMAON

1186

G/ RFN

ANIRUDDH YADAV

 ASSAM RIF

1187

SPR

AMARJIT SINGH

 ENGINEERS

1188

PTR

PADAM BAHADUR POUDEL

 PARA (SF)

1189

COL

NEERAJ SOOD

 RAJ RIF

1190

MAJ

SANJEEV HARYAL

 ARTILLERY

1191

MAJ

RAKESH RAWAT

 JAK RIF

1192

MAJ

MANISH BARAL

 MAHAR

1193

CAPT

MANENDRA PRATAP SINGH

 ASC

1194

LT

VIKRAM BAHADUR SINGH

 ASC

1195

HAV

DAYAL SINGH

 GARH RIF

1196

NK

VIJAY PAL

 JAT

1197

L/NK

MOHAMMAD SHAFFI

  PUNJAB

1198

L/NK

PRAVEEN THAKUR

 JAK RIF

1199

L/NK

ANOOP KUMAR SHARMA

 ARTILLERY

1200

L/NK

KS KHARWUNG

 NAGA

1201

SEP

CHANNALLI BASAVARAJ

 MADRAS

1202

SEP

RAVINDER SINGH

 JAT

1203

SEP

SHAILESH KUMAR SINGH

 BIHAR

1204

SEP

SANGAT SINGH

 MAHAR

1205

SEP

VIJAY SINGH BOHARA

 NAGA

1206

RFN

UDHAY SINGH

 RAJ RIF

1207

G/RFN

MILAP SINGH

 ASSAM RIF

1208

PTR

KAPIL DEV

PARA (SF)

1209

LT COL

DHRUVJYOTI CHANDA

 SIKH

1210

MAJ

AMIT MOHINDRA

 ARMY AVN

1211

MAJ

TN UNNIKRISHNAN

 DOGRA

1212

MAJ

HIMANSHU PANWAR

 MARATHA LI

1213

MAJ

CHANDRA SHEKHAR SINGH

 ARMY AVN

1214

MAJ

VIJAYENDRA SINGH YADAV, SM**

 GUARDS

1215

MAJ

SAURABH SUYAL

ARMOURED

1216

MAJ

PRADEEP MISHRA

JAT

1217

LT

SATYA JEET AHLAWAT

 AOC

1218

HAV

CHARANJIT SINGH

 ARTILLERY

1219

MAJ

RAVINDRA KUMAR GURANG

 ARTILLERY

1220

MAJ

SHALENDER

 PARA

1221

SUB

MANJEET SINGH

 PARA

1222

NB SUB

MENGARE SHANKAR GANPATI

MARATHA LI

1223

NB SUB

LAL SINGH KHICHI, SM

 RAJ RIF

1224

NK

SUMER SINGH

 ARTILLERY

1225

NK

SANKAR TARAFDAR

 ARTILLERY

1226

L/NK

BRIJ KISHORE DHAMI

 KUMAON

1227

RFN

TEJ BAHADUR GURUNG

 GORKHA RIF

1228

MAJ

SANJEEV KUMAR

 ARMOURED

1229

MAJ

SWAGAT KUMAR DAS

 SIKH LI

1230

MAJ

AMARJEET SINGH

 MECH INFANTRY

1231

MAJ

MOHAN CHANDRA, SM

KUMAON

1232

CAPT

RAMPREET SINGH

JAK RIF

1233

NK

BALWINDER SINGH, SM

PUNJAB

1234

MAJ

SANDEEP KUMAR

 SIKH

1235

MAJ

MANISH PUNJ

 RAJPUT

1236

CAPT

A RAHUL RAMESH

 ENGINEERS

1237

CAPT

DINESH KUMAR

 MADRAS

1238

LT

MANISH SINGH

 PARA (SF)

1239

SUB

PRADEEP BECK

 BIHAR

1240

HAV

VIR SINGH

 SIKH

1241

NK

RAJESHVER SINGH

 PUNJAB

1242

NK

ANIL KUMAR

 PUNJAB

1243

NK

KRISHAN KUMAR

 GUARDS

1244

LT COL

BIKRAM JIT SINGH

 ARMOURED

1245

MAJ

MANDEEP SINGH GHUMMAN

 ARTILLERY

1246

MAJ

GAURAV THAKUR

 BIHAR

1247

CAPT

SANDEEP BHARTIYA

 JAT

1248

CAPT

MAHABIR SINGH

 PARA

1249

GNR

LALLAWMZUALA

 ARTILLERY

1250

RFN

RAN BAHADUR GURUNG

5 GORKHA RIF

1251

MAJ

ABHISHEK KUMAR

PUNJAB

1252

MAJ

MANOHAR SINGH BHATI, SM

PARA

1253

MAJ

SATNAM SINGH,

ENGINEERS

1254

MAJ

VISHAL SINGH RAGHAV

RAJ RIF

1255

SUB

PRAKASH CHAND

KUMAON

1256

NK

ANSAIGRA BASUMATARY

ASSAM

1257

L/NK

BHARAT KUMAR CHHETRI

GORKHA RIF

1258

SEP

VIKRAM

RAJPUT

1259

RFN

PREM BAHADUR ROKA MAGAR

GORKHA RIF

1260

LT COL

SANKALP KUMAR (POSTHUMOUS)

PUNJAB

1261

MAJ

MUKUL SHARMA

PARA (SF)

1262

MAJ

ASHUTOSH KUMAR PANDEY

RAJPUT

1263

MAJ

R VAMSHI KRISHNAN

ENGINEERS

1264

MAJ

BIBHANSHU DHONDIYA

GORKHA RIF

1265

MAJ

ABHIJAI (POSTHUMOUS)

ENGINEERS

1266

NAIK

SWARUP KUMAR GHORAI

MAHAR

1267

RIFLEMAN

MANGA RAM

JAK RIF

1268

PTR

BALVINDER SINGH

PARA (SF)

1269

COL

MUNINDRA NATH RAI, YSM (POSTHUMOUS)

GORKHA RIF

1270

MAJ

TANUJ GROVER

ARMOURED

1271

CAPT

VARUN KUMAR SINGH

RAJPUT

1272

HAV

MAN BAHADUR CHHETRI (POSTHUMOUS)

ASSAM RIFLES

1273

HAV

TANKA KUMAR LIMBU

PARA (SF)

1274

COL

SANTOSH YASHWANT MAHADIK, SM (POSTHUMOUS)

PARA

1275

MAJ

PRAPHUL KUMAR BHARDWAJ,

PARA (SF)

1276

MAJ

ANURAG KUMAR,

PARA (SF)

1277

MAJ

SANDIP YADAV,

ARMOURED

1278

LT

HARJINDER SINGH, GENERAL SERVICE

KUMAON

1279

NK

SATISH KUMAR (POSTHUMOUS)

GUARDS

1280

NK

KHEEM SINGH MEHRA

KUMAON

1281

SEP

DHARMA RAM (POSTHUMOUS)

MAHAR

1282

LT COL

NIRANJAN EK (POSTHUMOUS)

ENGRS

1283

MAJ

RAHUL DEV SINGH

JAK RIF

1284

CAPT

TUSHAR MAHAJAN (POSTHUMOUS)

PARA (SF)

1285

CAPT

GAURAV SHARAD JADHA

ARTY

1286

CAPT

ELISEN Y JAMI

PARA (SF)

1287

CAPT

PAWAN KUMAR (POSTHUMOUS)

 PARA (SF)

1288

NB SUB

KANKARA V SUBBA REDDY (POSTHUMOUS)

ENGRS

1289

NK

SHINDE SHANKAR CHANDRABHAN (POSTHUMOUS)

MARATHA LI

1290

NK

BIR SINGH

PARA (SF)

1291

L/NK

OM PARKASH (POSTHUMOUS)

PARA (SF)

1292

SEP

HARI CHETTRI

MECH INF

1293

LT CO

ATUL GUPTA

MAHAR

1294

MAJ

D VINAY REDDY

  MADRAS

1295

MAJ

RAJAT CHANDRA

 PARA (SF)

1296

MAJ

DEEPAK KUMAR UPADHYAY

PARA (SF)

1297

CAPT

ASHUTOSH KUMAR

PARA (SF)

1298

CAPT

ASHIK MB

GORKHA RIF(FF)

1299

NB SUB

VIJAY KUMAR

PARA (SF)

1300

HAV

HANUMAN RAM SARAN

RAJ RIF

1301

NK

GAWADE PANDURANG MAHADEV                 (POSTHUMOUS)

MARATHA LI

1302

PTR

ABDUL QAYUM

PARA (SF)

1303

MAJ

SATISH DAHIYA (POSTHUMOUS)

ASC

1304

MAJ

GOSAVI KUNAL MUNNAGIR (POSTHUMOUS)

 ARTILLERY

1305

SUB

SHABIR AHMED

JAK RIF

1306

NB SUB

SURENDRA SINGH

PARA (SF)

1307

NK

CHANDRA SINGH (POSTHUMOUS)

KUMAON SCOUTS

1308

L/NK

RAGHUBEER SINGH (POSTHUMOUS)

MAHAR

1309

L/NK

DEEPAK ALE

GORKHA RIF

1310

 L/NK

KASHMIR SINGH

JAK RIF

1311

L/NK

BHANDORIYA GOPALSINH MUNIMSINH (POSTHUMOUS)

SIGNALS

1312

SEP

VENKATARAO ABOTULA

MADRAS

1313

SEP

ARIF KHAN

GRENADIERS

1314

GNR

RISHI KUMAR RAY

 ARTILLERY

1315

CONST

MANZOOR AHMAD NAIK (POSTHUMOUS)

J&K POLICE

1316 MAJ AKHIL RAJ RV GRENADIERS
1317 CAPT ROHIT SHUKLA RAJPUT
1318 CAPT ABHINAV SHUKLA PARA (SF)
1319 CAPT PRADEEP SHOURY ARYA INF BN (TA)
1320 HAV MUBARIK ALI GRENADIERS
1321 HAV RABINDRA THAPA GR
1322 NK NARENDER SINGH PARA (SF)
1323 L/NK BADHER HUSSAIN INF
1324 PTR MANCHU PARA (SF)
1325 LT COL ARJUN SHARMA JAT
1326 MAJ PAWAN GAUTAM ENGRS
1327 MAJ ADITYA KUMAR GARH RIF
1328 MAJ PAWAN KUMAR JAT
1329 CAPT KANINDER PAUL SINGH RAJPUT
1330 CAPT VARMA JAYESH RAJESH RAJPUT
1331 NB SUB ANIL KUMAR DHAYIA PARA
1332 NB SUB VIJAY KUMAR YADAV MARATHA LI
1333 HAV KUL BAHADUR THAPA PARA (SF)
1334 HAV JAWEED AHMAD BHAT, SM PARA (SF)
1335 GNR RANJIT SINGH ARTY
1336 RFN AURANGZAB (POSTHUMOUS) JAK LI
1337 RFN JAIPRAKASH ORAON (POSTHUMOUS) ASSAM RIF
1338 RFN RATHVA LILESH BHAI ASSAM RIF
1339 LT COL VIKRANT PRASHER 10 PARA (SF)
1340 MAJ AMIT KUMAR DIMRI GAR RIF
1341 MAJ IMLIAKUM KEITZAR 4/4 GR
1342 MAJ ROHIT LINGWAL 9 PARA
1343 CAPT ABHAY SHARAM, SM 1 PARA (SF)
1344 CAPT ABHINAV KUMAR CHOUDHARY SIGSNALS
1345 L/NK AYYUB ALI RAJ RIF
1346 SEP AJAY KUMAR (POSTHUMOUS) MECH INF
1347 SPR MAHESH HN ENGRS
1348 LT COL AJAYA SINGH KUSHWAH, SM JAK RIF
1349 MAJ VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL (POSTHUMOUS) EME
1350 CAPT MAHESH KUMAR BHURE ENGRS
1351 L/NK SANDEEP SINGH (POSTHUMOUS) PARA (SF)
1352 SEP BRAJESH KUMAR (POSTHUMOUS) PUNJAB
1353 SEP HARI SINGH (POSTHUMOUS) GRENADIERS
1354 RFN AJVEER SINGH CHAUHAN GARH RIF
1355 RFN SHIVE KUMAR (POSTHUMOUS) JAK LI